Tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

 

Savo-Set Oy:n markkinointi- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Savo-Set Oy
Y-tunnus: 0460326-3
Verstaskatu 19
20360 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Teemu Flink
Teemu.flink(at)savoset.com  

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Savo-Set Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme sekä näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään.
Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisen sopimuksen täytäntöönpano.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme asiakkailtamme yhteystiedot.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja;
- Henkilön nimi, sähköposti osoite, titteli/vastuualue
- Yrityksen nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja toimiala
- Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Savo-Set Oy:n kanssa.
Keräämme tietoja tilausten ja tarjouspyyntöjen yhteydessä. Kaikki tiedot saamme pääasiassa teiltä itseltänne. Voimme myös kerätä perustietoja julkisista rekistereistä (esim.: YTJ ja Suomen Asiakastieto)

7. Tietojen luovutus

Mitään Savo-Set Oy:n keräämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ks. Kohta 7

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Savo-Set Oy käsittelee tietojasi luottamuksellisesti. Rekisteri on suojattu salasanoin yms. teknisin keinoin, jonne on pääsy vain Savo-Set Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa
- saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
- tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaatia henkilötietojesi poistamista
- vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
- saada henkilötietosi luettavassa muodossa siirtääksesi kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille
- vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Ennen pyynnön käsittelemistä voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 

Oikeuksiasi koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisena seuraavilla yhteystiedoilla:
 

Savo-Set Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Teemu Flink
Verstaskatu 19
20360 Turku

teemu.flink(at)savoset.com

Savo-Set Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.